Formularz zapytania

2 łóżka
Adres e-mail*
Zwierzę domowe
Inne uwagi i pytania
Liczba osób dorosłych*
Liczba dzieci w wieku do 5,9 lat*
Liczba dzieci w wieku 6-11,9 lat*
Dzień przyjazdu*
Data wyjazdu*
2 łóżka + 1 dodatkowe łóżko
Nazwisko*
4 łóżka
Nazwa*
Telefon / komórka

JEŚLI WYMAGANE BĘDZIE ROZLICZENIE Z PRACODAWCĄ, NALEŻY TO PODAĆ W MOMENCIE REZERWACJI (NALEŻY TO PODAĆ W NOCIE REZERWACJI), PÓŹNIEJSZA ZMIANA NIE JEST MOŻLIWA.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů nutných pro realizaci pobytu. Jedná se především o jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo OP, mailová adresa apod. Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, za které či ve prospěch kterých smlouvu o ubytování a poskytnutí služeb uzavírám. Uzavřením smlouvy prohlašuji, že jsem oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to na základě smluvního či jiného zastoupení nebo dohody. Beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu já či kterákoliv osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem smlouvu o ubytování příp. jiných službách uzavřel/a, kdykoliv odvolat, případně zúžit, a to na adresu společnosti ATANERŠ HOTELS s.r.o., Cíglerova 1088/28, Praha 9, 198 00 nebo e-mailem zaslaným na adresu: rezervace@spabilyhorec.cz .


Zasady anulowania rezerwacji:

22 dni lub więcej przed przyjazdem - 10% całkowitej ceny zakwaterowania z niepełnym wyżywieniem

21 - 15 dni przed przyjazdem - 30% całkowitej ceny zakwaterowania z niepełnym wyżywieniem.

14 - 8 dni przed przyjazdem - 50% całkowitej ceny zakwaterowania z niepełnym wyżywieniem.

7 dni i brak przyjazdu - 100% całkowitej ceny zakwaterowania z niepełnym wyżywieniem.